STS-72Bí-kok NASA Endeavour thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1996 nî 1 goe̍h 11 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1996 nî 1 goe̍h 20 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-72

STS-72 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1996-001A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 8 ji̍t 22 sî 1 hun 47 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 142
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Endeavour
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 6
Sêng-oân Brian Duffy, Brent W. Jett, Leroy Chiao, Winston E. Scott, Koichi Wakata, Daniel T. Barry
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1996 nî 1 goe̍h 11 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1996 nî 1 goe̍h 20 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Kennedy Space Center
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 185 km
Apoapsis 470 km


STS-72 jīm-bū ê kì-chiong

STS-72 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-74 STS-75

Sêng-goân

siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Brian Duffy, Brent W. Jett, Leroy Chiao, Winston E. Scott, Koichi Wakata, Daniel T. Barry.

Liân-kiat

siu-kái

  STS-72Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.