STS-78Bí-kok NASA Columbia thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1996 nî 6 goe̍h 20 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1996 nî 7 goe̍h 7 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-78

STS-78 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1996-036A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 16 ji̍t 21 sî 47 hun 45 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 272
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Columbia
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 7
Sêng-oân Terence T. Henricks, Kevin R. Kregel, Richard M. Linnehan, Susan J. Helms, Charles E. Brady, Jean-Jacques Favier, Robert Thirsk
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1996 nî 6 goe̍h 20 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1996 nî 7 goe̍h 7 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Kennedy Space Center
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 246 km
Apoapsis 261 km


STS-78 jīm-bū ê kì-chiong

STS-78 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-77 STS-79

Sêng-goân

siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Terence T. Henricks, Kevin R. Kregel, Richard M. Linnehan, Susan J. Helms, Charles E. Brady, Jean-Jacques Favier, Robert Thirsk.

Liân-kiat

siu-kái

  STS-78Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.