STS-80Bí-kok NASA Columbia thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1996 nî 11 goe̍h 19 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1996 nî 12 goe̍h 7 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-80
STS-80 Launch 01.jpg
STS-80 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1996-065A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 17 ji̍t 15 sî 53 hun 18 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 279
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Columbia
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 5
Sêng-oân Kenneth Cockrell, Kent Rominger, Story Musgrave, Thomas David Jones, Tamara E. Jernigan
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1996 nî 11 goe̍h 19 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1996 nî 12 goe̍h 7 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Kennedy Space Center
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 318 km
Apoapsis 375 km

Sts-80-patch.png
STS-80 jīm-bū ê kì-chiong
STS-80 crew.jpg
STS-80 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-79 STS-81

Sêng-goânSiu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Kenneth Cockrell, Kent Rominger, Story Musgrave, Thomas David Jones, Tamara E. Jernigan.

Liân-kiatSiu-kái

  STS-80Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.