STS-90Bí-kok NASA Columbia thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1998 nî 4 goe̍h 17 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1998 nî 5 goe̍h 3 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-90

STS-90 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1998-022A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 15 ji̍t 21 sî 50 hun 58 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 256
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Columbia
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 7
Sêng-oân Richard A. Searfoss, Scott Altman, Richard M. Linnehan, Kathryn P. Hire, Dafydd Williams, Jay C. Buckey, James A. Pawelczyk
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1998 nî 4 goe̍h 17 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1998 nî 5 goe̍h 3 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Kennedy Space Center
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 247 km
Apoapsis 274 km


STS-90 jīm-bū ê kì-chiong

STS-90 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-89 STS-91

Sêng-goân

siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Richard A. Searfoss, Scott Altman, Richard M. Linnehan, Kathryn P. Hire, Dafydd Williams, Jay C. Buckey, James A. Pawelczyk.

Liân-kiat

siu-kái

  STS-90Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.