STS-92Bí-kok NASA Discovery thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 2000 nî 10 goe̍h 11 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 2000 nî 10 goe̍h 24 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-92
STS-92 launch.jpg
STS-92 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 2000-062A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 12 ji̍t 21 sî 40 hun 25 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 202
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Discovery
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 7
Sêng-oân Brian Duffy, Pamela Melroy, Leroy Chiao, William S. McArthur, Peter Wisoff, Michael López-Alegría, Koichi Wakata
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 2000 nî 10 goe̍h 11 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 2000 nî 10 goe̍h 24 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Edwards Air Force Base
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 386 km
Apoapsis 394 km

Sts-92-patch.svg
STS-92 jīm-bū ê kì-chiong
STS-92 crew.jpg
STS-92 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-106 STS-97

Sêng-goânSiu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Brian Duffy, Pamela Melroy, Leroy Chiao, William S. McArthur, Peter Wisoff, Michael López-Alegría, Koichi Wakata.

Liân-kiatSiu-kái

  STS-92Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.