STS-97Bí-kok NASA Endeavour thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 2000 nî 12 goe̍h 1 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 2000 nî 12 goe̍h 11 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-97

STS-97 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 2000-078A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 4 sî 19 hun 58 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 171
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Endeavour
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 5
Sêng-oân Brent W. Jett, Michael J. Bloomfield, Joseph R. Tanner, Marc Garneau, Carlos I. Noruega
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 2000 nî 12 goe̍h 1 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 2000 nî 12 goe̍h 11 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Kennedy Space Center
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 352 km
Apoapsis 365 km


STS-97 jīm-bū ê kì-chiong

STS-97 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-92 STS-98

Sêng-goân siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Brent W. Jett, Michael J. Bloomfield, Joseph R. Tanner, Marc Garneau, Carlos I. Noruega.

Liân-kiat siu-kái

  STS-97Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.