Salvador Dalí

Salvador Felipe Jacint(o) Dalí Domènech, Pubol ê Marquis (1904 nî 5 goe̍h 11 ji̍t – 1989 nî 1 goe̍h 23 ji̍t), lâng kiò i Salvador Dalí, sī tī Catalunya chhut-sì ê Se-pan-gâ bí-su̍t-ka, mā sī 20 sè-kí siōng tiōng-iàu ê 1 ê. I oē-tô͘ ê chhiú-lō͘ put-chí-á hó. I ê chhiau-hiān-si̍t-chú-gī (surrealism) ê chok-phín te̍k-pia̍t chhut-miâ; i ê oē lāi-bīn pau-hâm chē-chē iáⁿ-ba̍k, koài-kî koh bí-lē ê iáⁿ-siōng. I ê koè-oē kī-lêng sù-siông hō͘ lâng kóng sī siū Bûn-gē Hiù-heng ê tāi-su éng-hióng[1]. I siōng chhut-miâ ê chok-phín tī 1931 nî oân-sêng, hō chò La persistencia de la memoria (Soà-soà ê Kì-tî). Dalí ê gē-su̍t chhòng-chok iū-koh pau-koat iáⁿ-phìⁿ, tiau-khek, liap-iáⁿ.

1934 nî

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Dalí, Salvador. (2000) Dalí: 16 Art Stickers, Courier Dover Publications. ISBN 0-486-41074-9 ; (2008) Carré d'Art (Dali), Jean-Pierre Thiollet, Anagramme Ed. ISBN 2-35035-189-6