Samuel Barclay Beckett (1906 nî 4 goe̍h 13 ji̍t – 1989 nî 12 goe̍h 22 ji̍t), Ài-ní-lân ê hì-ke̍k-ka, siáu-soat-ka, si-jîn. I ê chok-phín ē-sái kóng chin thiah-pe̍h, thiat-té kiâⁿ ke̍k-kán-chú-gī, tùi lâng ê chōng-hóng put-chí-á pi-koan. Chóng--sī i siâng-sî oân-ná piáu-hiān chhut 1 chióng iáu-siū ê chhiò-khoe-kám. I khah boé-kî ê chok-phín ná lâi ná sîn-bi̍t, bûn-pit ná lâi ná kán-hoà. Nobel Chióng úi-oân-hoē tī 1969 nî siúⁿ i Bûn-ha̍k Chióng. 1984 nî i hông soán chò Éire Aosdána ê Saoi.

Samuel Beckett

Phêng-lūn-ka Martin Esslin jīn-ûi i sī lī-keng-ke̍k ê tāi-piáu-sèng jîn-bu̍t chi it.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái