Bûn-ha̍k Nobel Chióng

(Tùi Nobel Bûn-ha̍k Chióng choán--lâi)

Nobel Bûn-ha̍k ChióngNobel Chióng lāi-tiong ê chi̍t-ê chióng.

Ti̍t-chióng-jînSiu-kái

Ē-kha ê phêng-gí sī Nobel Chióng thê-kiong--ê.

♀ piáu-sī sī cha-bó͘ (chêng-kàu-taⁿ ū 14-ê), kî-thaⁿ lóng cha-po͘.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Nobel Chióng
Hòa-ha̍k | Bûn-ha̍k | Seng-lí-ha̍k ia̍h I-ha̍k | Hô-pêng | Bu̍t-lí-ha̍k | Keng-chè Kho-ha̍k