Samut Prakan (Thài-gí: สมุทรปราการ) sī Thài-kok Tiong-pō͘ ê chi̍t-ê (Changwat), siú-hú sī Samut Prakan, tāi-iok ū 1,028,401 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 1,004.1 km².

Samut Prakan Hú ê ūi-tì.

Le̍k-súSiu-kái

Pún hú sī tī Ayutthaya sî-kî kiàn-li̍p, hit chūn hêng-chèng tiong-sim sī Prapadaeng. I khah-chá sī Siâm-lô ê hái-káng.

1819 nî kok-ôn Rama 2-sè khai-sí tī Samut Prakan khí-chō sin siâⁿ.