Schwäbisch HallTek-kok Baden-Württemberg liân-pang-chiu ê chi̍t-ê Landkreis.

Schwäbisch Hall
Schwäbisch Hall ê ìn-á
Ìn-á
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Tek-kok
Liân-pang-chiu Baden-Württemberg