Siā Soat-hông

Siā Soat-hông (謝雪紅; 1901 nî 10 goe̍h 17 ji̍t - 1970 nî 11 goe̍h 5 ji̍t), gôan-miâ Siā A-lú (謝阿女), tī Tâi-oân Chiong-hòa chhut-sì. I sī Tâi-oân Kiōng-sán-tóng kap Tiong-kok Kiōng-sán-tóng sêng-ôan, sī Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ lāi-bīn tùi-khòng Kok-bîn-tóng kun-tūi ê Jī-chhit pō͘-tūi léng-tō-chiá chi it.

Siā Soat-hông, 1944 nî.

I āu-lâi tī Tiong-kok chham chi̍t-kóa Tâi-oân-lâng chò-hóe chhòng-li̍p Tâi-oân Bîn-chú Chū-tī Tông-bêng, jî-chhiáⁿ hōng sóan chò Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Chôan-kok Jîn-bîn Tāi-piáu Tāi-hōe ê Tâi-oân-séng tāi-piáu.

Siā Soat-hông tī Hóan-iū-phài tàu-cheng sî-kî hō͘ phêng-phòaⁿ chò "iū-phài", tī Bûn-hòa Tāi-kek-bēng mā-sī hō͘ tàu-cheng ê tùi-siòng.

I chòe-āu tī Tiong-kok Pak-kiaⁿ kòe-sin.