Silesia (Pho-lân-gí: Śląsk) sī Tiong-au ê chi̍t-ê tē-hng, óa tī Oder Kang hōaⁿ, tōa-hūn sio̍k Pho-lân koán-lāi, chió-hūn tī Chesko kap Tek-kok lāi-té. Kui-ê tē-khu tāi-khài chiàm 40,000 pêng-hong kong-lí, ū 8,000,000 ê jîn-kháu.

Tē-hō-miâ

siu-kái

Silesia sī pún só͘-chāi ê Latin hō-miâ.

Tē-lí

siu-kái

Silesia koh thang koah hun chò Téng Silesia kap Ē Silesia.