Sin-lōng Bî-phok (新浪微博), kán-chheng Bî-phok (微博), sī Tiong-kok ê chi̍t ê chò siā-hoē bāng-lō͘ ho̍k-bū ê bāng-chām.

Sin-lōng Bî-phok
(新浪微博)
URL weibo.com
Siong-gia̍p?
Lūi-hêng Microblogging
Gí-giân Kán-huà-jī
Huâ-thé-jī
İng-gú (pōo-hūn)
Ióng-iú-chiá Weibo kong-si [en]
Khí-chō 2009 nî 8 goe̍h 14 ji̍t;​ 14 nî í-chêng​ (2009-08-14) [1]>
Hiān-chōng Ua̍h-thiàu

Tsù-kái siu-kái

  1. Michelle; Uking (2 March 2011). "Special: Micro blog's macro impact". China Daily. 26 October 2011 khòaⁿ--ê.