Skandinavia (Eng-gí: Scandinavia; óa-im: "Su-kán-li-ná-bi-a"), Hàn-bûn hoan-e̍k chò Su-kham-tē-ná-î-a (斯堪地那維亞), it-poaⁿ chí Skandinavia Poàn-tó hù-kīn ê kok-ka, te̍k-pia̍t sī ū kiōng-tông le̍k-sú, bûn-hòa, chèng-tī koan-hē ê 3 ê kok: Danmark, Norge, Sverige. Ū sî-chūn oân-ná pau-koah kî-thaⁿ ê Pak-kok sêng-oân, Peng-tē kap Suomi, kî-tiong Peng-tē sui-bóng tī hái-gōa, bô-lūn sī bûn-hòa a̍h-sī hiat-thóng lóng hām tāi-lio̍k ê Skandinavia ū tī-tāi. Suomi sui-bóng m̄-sī Tek-gí-hē ê kok-ka, khiok-sī tú-tú tī 3 kok keh-piah, khah cheng-bi̍t ê miâ-chheng kiò chò Suomi-Skandinavia.

Chit pak tô· piáu-hiān chhut 19 sè-kí-tiong ê Skandinavia thóng-it ūn-tōng. Tiong-kan sī Danmark-kî, tò-chhiú-pêng sī Norge-kî, chiàⁿ-chhiú-pêng sī Sverige-kî.

Chèng-tī ūn-tōng

siu-kái
Chèng-tī ián-piàn
sè-kí Pak-kok (Skandinavia + Suomi)
20 Danmark Peng-tē Norge Sverige Suomi
19 Danmark Sverige-Norge Suomi GD
18 Danmark-Norge Sverige
17
16
15 Kalmar Union
14 Danmark Norge Sverige
13
12 Peng-tē CW Norge
Lâng Dan-lâng Peng-tē-lâng Norge-lâng Sverige-lâng Suomi-lâng


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Scandinavia