Slovakia ê khu

Slovakia ê it-kip hêng-chèng chân-kip

Khu (kraj) sī Slovakia kok-lāi ê tē-it kip hêng-chèng-khu; bo̍k-chiân lóng-chóng ū 8 ê.

Slovakia ê khu

Lia̍t-toaⁿ

siu-kái
Kî-á Hui-kì Khu Siú-hú Jîn-kháu Biān-chek (km²) Bi̍t-tō͘
    Bratislava Bratislava 603,699 2,052.6 294.11
    Trnava Trnava 554,172 4,172.2 132.76
    Trenčín Trenčín 600,386 4,501.9 133.36
    Nitra Nitra 708,498 6,343.4 111.69
    Žilina Žilina 694,763 6,808.4 102.04
    Banská Bystrica Banská Bystrica 657,119 9,454.8 69.50
    Prešov Prešov 798,596 8,974.5 88.98
    Košice Košice 771,947 6,751.9 114.33
  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Slovakia tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.