Trenčín Khu (Slovakia Gú: Trenčiansky kraj) sī Slovakia ê chi̍t ê khu (kraj).

Trenčín Khu
Trenčiansky kraj
—  Khu  —
Trenčín Khu ê kî-á
Kî-á
Trenčín Khu ê hui-kì
Hui-kì
Trenčín Khu ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Trenčín Khu ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Trenčín Khu ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Slovakia
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 4,501 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 592,394 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 131.6/km2


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Slovakia tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.