Soaⁿ-kiû (Hàn-jī: 山球); go͘-lú-huh, khat-á-kiû, ko-ní-hu; sī 1 khoán tī chháu-po͘, soaⁿ-phiâⁿ pí-sài ê thé-io̍k ūn-tōng. Soán-chhiú iōng kùn-á kā sè-lia̍p kiû "khat"--khí-lâi a̍h-sī sak--chhut-khì. Bo̍k-phiau sī thô͘-kha ê 1 ê khang.

Soaⁿ-kiû

Chham-khó chu-liāu

siu-kái

Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "soaⁿ-kiû 山球". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. Siōng-koàn. p. 805. OCLC 25747241.