Soat-bûn-kái-jī (說文解字) ia̍h Soat-bûn (說文), sī Tiong-kok Hàn-tiâu sî-chūn Khó Sīn phian-siá ê jī-tián, kong-gôan 100 nî ê sî-chūn ôan-sêng, chú-iàu lōe-iông sī àn-chiàu pō͘-siú lâi phian-pâi, kái-soeh sió-tōan ê jī-hêng, hoat-im chham ì-sù.

Soat-bûn tī Sòng-tiâu ê pán-pún.

Chham-khòaⁿ siu-kái

Liân-kiat siu-kái