chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi | 110 nî-tāi | 120 nî-tāi | 130 nî-tāi
: 95 nî | 96 nî | 97 nî | 98 nî | 99 nî | 100 nî | 101 nî | 102 nî | 103 nî | 104 nî | 105 nî
100 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-hāi
kàu
Keng-chú
Gregorius le̍k 100 nî
C
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 644 nî
Tō-kàu-le̍k 2797 nî
Hoê-le̍k 538 BH~537 BH
Hông-kì 760 nî
Tân-kì 2433 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3860~3861


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 155 – 156
- Shaka Samvat 22 – 23
Iran le̍k -522 – -521
Runic le̍k 350
Assyria le̍k 4850 nî
Ethiopia le̍k 94~95

100 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 100 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái
  • Zoskales, Aksum Ông-kok lâng. Aksum ê ông.

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 100 nî