Sè-kí: 1 sè-kí · 2 sè-kí · 3 sè-kí
Nî-tāi: 80 nî-tāi 90 nî-tāi · 100 nî-tāi · 110 nî-tāi 120 nî-tāi
: 95 96 97 98 99 · 100 nî · 101 102 103 104 105

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Zoskales, Aksum Ông-kok lâng. Aksum ê ông.

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 100 nî