chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi | 110 nî-tāi | 120 nî-tāi
: 90 nî | 91 nî | 92 nî | 93 nî | 94 nî | 95 nî | 96 nî | 97 nî | 98 nî | 99 nî | 100 nî
95 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-ngó͘
kàu
It-bī
Gregorius le̍k 95 nî
XCV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 639 nî
Tō-kàu-le̍k 2792 nî
Hoê-le̍k 543 BH~542 BH
Hông-kì 755 nî
Tân-kì 2428 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3855~3856


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 150 – 151
- Shaka Samvat 17 – 18
Iran le̍k -527 – -526
Runic le̍k 345
Assyria le̍k 4845 nî
Ethiopia le̍k 89~90

95 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 95 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 95 nî