chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi | 110 nî-tāi | 120 nî-tāi
: 93 nî | 94 nî | 95 nî | 96 nî | 97 nî | 98 nî | 99 nî | 100 nî | 101 nî | 102 nî | 103 nî
98 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-iú
kàu
Bō͘-sut
Gregorius le̍k 98 nî
XCVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 642 nî
Tō-kàu-le̍k 2795 nî
Hoê-le̍k 540 BH~539 BH
Hông-kì 758 nî
Tân-kì 2431 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3858~3859


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 153 – 154
- Shaka Samvat 20 – 21
Iran le̍k -524 – -523
Runic le̍k 348
Assyria le̍k 4848 nî
Ethiopia le̍k 92~93

98 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 98 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 98 nî