chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi | 100 nî-tāi | 110 nî-tāi | 120 nî-tāi | 130 nî-tāi
: 96 nî | 97 nî | 98 nî | 99 nî | 100 nî | 101 nî | 102 nî | 103 nî | 104 nî | 105 nî | 106 nî
101 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-chú
kàu
Sin-thiú
Gregorius le̍k 101 nî
CI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 645 nî
Tō-kàu-le̍k 2798 nî
Hoê-le̍k 537 BH~536 BH
Hông-kì 761 nî
Tân-kì 2434 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3861~3862


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 156 – 157
- Shaka Samvat 23 – 24
Iran le̍k -521 – -520
Runic le̍k 351
Assyria le̍k 4851 nî
Ethiopia le̍k 95~96

101 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 101 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 101 nî