Tu-sek Hōe-siā Studio Ghibli (株式会社スタジオジブリ; lô. Kabusiki-gaisya Sutazio Ziburi) sī Ji̍t-pún ê chi̍t keng tōng-ōe iáⁿ-hì kang-chok-sek, pún-pō͘ tī Tang-kiaⁿ-to͘ ê Koganei-chhī.