Sun Bûn (孫文, 1866 nî 11 goe̍h 12 ji̍t – 1925 nî 3 goe̍h 12 ji̍t), mā kiò Sun Tiong-san (孫中山, Kheh-gí Pe̍h-oē-jī: Sûn Chûng-sân) ia̍h-sī Sun E̍k-sian (孫逸仙), sī Tiong-kok--ê kek-bēng-ka ia̍h chèng-tī léng-siù. I sī thui-hoan Chheng Tiâu, kiàn-li̍p kiōng-hô--ê Tiong-hoâ Bîn-kok--ê chú-tō-chiá chi it, mā-sī Tiong-kok Kok-bîn-tóng--ê khí-thâu-lâng chi it.

Sun Tiong-san
孫中山
Tiong-hoâ Bîn-kok lîm-sî tāi-chóng-thóng
Jīm-kî
1912 nî 1 goe̍h 1 ji̍t – 1912 nî 3 goe̍h 10 ji̍t
Hù chóng-thóng Lê Goân-hông
Kè-jīm Oân Sè-khái
Tiong-kok Kok-bîn Tóng chóng-lí
Jīm-kî
1919 nî 10 goe̍h 10 ji̍t – 1925 nî 3 goe̍h 12 ji̍t
Chêng-jīm Office established
Kè-jīm Tiuⁿ Jîn-kiat (chú-se̍k)
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì Sun Tek-bêng (孫德明)
1866 nî 11 goe̍h 12 ji̍t(1866-11-12)
Chheng-kok Kńg-tang-séng Hiong-san-koān
(taⁿ siok Tiong-kok Kńg-tang Tiong-san-chhī)
Kòe-sin 1925 nî 3 goe̍h 12 ji̍t (58 hòe)
Flag of the Republic of China Tiong-hoâ Bîn-kok Pak-kiaⁿ
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng
Phoè-ngó͘
Lô͘ Bō͘-cheng
(m. 1885 nî; div. 1915 nî)

Otuki Kaoru
(m. 1903 nî; div. 1906 nî)

Sòng Khèng-lêng
(m. 1915 nî; d. 1925 nî)
Ka-têng
phoāⁿ-lū
Tân Chhùi-hun (sè-î) (1892–1925)
Asada Haru (sè-î) (1897–1902)
Kiáⁿ-jî Sun Kho
Sun Iân
Sun Oán
Miyagawa Humiko
Chhiam-miâ
Pō͘-tūi ho̍k-e̍k
Hāu-tiong Flag of the Republic of China Tiong-hoâ Bîn-kok
Ho̍k-e̍k/hun-chi Kok-bîn Kek-bēng-kun
Ho̍k-e̍k sî-kan 1917–1925
Kun-hâm tāi-goân-sòe

I koh sī thâu-chi̍t jīm ê Tiong-hoâ Bîn-kok lîm-sî tāi-chóng-thóng (大總統).