Surin (Thài-gí: สุรินทร์) sī Thài-kok Isaan tē-khu (Thài-kok tang-pak) ê chi̍t-ê (Changwat), siú-hú sī Surin, tāi-iok ū 132.7 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 8124.1 km².

Surin Hú ê ūi-tì.