SurreyEng-tē tang-lâm tē-khu ê chi̍t-ê kūn (county), kap Greater London, Kent, East Sussex, West Sussex, Hampshire, koh-ū Berkshire sio-chiap, jîn-kháu ū 110 bān.

Surrey ê só͘-chāi tē.