Tân Ô͘-kong (陳胡公), pún-miâ hō-chòe Kui Boán (媯滿), sī Tiong-kok Chiu-tiâu Tân-kok ê tē-1 tāi kun-chú.Pang-bô͘:Tân-kok kun-chú

Tân Ô͘-kong
陳胡公
Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Kui Boán (媯滿)
Chèng-kôan Tân-kok
Bîn-cho̍k Hôa-hā-cho̍k