Tân Ta̍t-jû (陳達儒) (1917 nî 2 goe̍h 10 ji̍t – 1992 nî 10 goe̍h 24 ji̍t), pún-miâⁿ Tân Hoat-seng (陳發生), Tâi-ôan chhut-miâⁿ ê liû-hêng im-ga̍k-ka. 1917 nî chhut-sì tī Tâi-pak Báng-kah. Siá chin-chē koa-sû. I khah chut-miâⁿ ê koa-khek ū Pe̍h-bó͘-tan, Chheng-chhun Niáⁿ, Sim-seng-seng (心酸酸), An-pêng Tui-sióng-khek, Chheng-chhun Pi-hí khek, Káng-piⁿ Sioh-pia̍t, Lâm-to͘ Iā-khek téng-téng. Kî-tiong Pe̍h-bó-tan, Chheng-chhun Pi-hí Khiok, kap Lâm-to͘ Iā-khek siōng chhut-miâⁿ. Chit 3-siú koa hun-piat biâu-siá bô-kâng sî-tāi, bô-kâng pōe-kéng, kap bô-kâng kéng-gū ê 3-tōaⁿ ài-chêng kò-sū, tī Tâi-ôan chin-chē lâng chit 3 tiâu koa ke-kiám ē-hiáu chhiùⁿ 1-2 kù--a. Tân Ta̍t-jû it-seng siá ê koa-sû liong-kî-iok ū 300 gōa siú, kî-tiong 50 gōa siú koa khah ū-lâng chaiⁿ. Tī 1989 nî siū-poaⁿ Tiong-hôa bîn-kok chú-pān ê "Kim-khek-chióng" ê tiat-piat-chióng, hō-lâng kóng sī "Tâi-oân koa-iâu-kài ê châi-chú".

Tân Ta̍t-jû siá-ê koa-sū

siu-kái
1945 í-chêng
1945 í-aū
  • An-pêng Tui-sióng-khek (安平追想曲)
  • Lâm-to͘ Iā-khek (南都夜曲)
  • Hun-chiú Koa (煙酒歌)
  • Chheng-chhun Pi-hí Khek (青春悲喜曲)

Gōa-pō͘-thâu ê liân-kiat

siu-kái