Tèng-kut (Latin-gí: stapes) sī tiong-hīⁿ chi̍t tè kut-thâu, sī saⁿ tè thèng-sió-kut tiong siāng oá lāi-té-pêng ê chi̍t tè, chìn-chêng nn̄g tè sī thûi-kut kap tiam-kut.

Tèng-kut

Kiò "tèng-kut" sī in-ūi hêng-thé sêng bé-tèng.