Tiam-kut (Latin-gí: incus) sī tiong-hīⁿ chi̍t tè kut-thâu, sī saⁿ tè thèng-sió-kut chi it, kiat tī lēng-goā nn̄g tè kut thûi-kut kap tèng-kut tiong-ng.

Tiam-kut

Kiò "tiam-kut" sī in-ūi hêng-thé sêng thih-tiam.