Tông Chiau-chong (唐昭宗, 867 nî 3 goe̍h 31 ji̍t – 904 nî 9 goe̍h 22 ji̍t), pún-miâ Lí Iap (李曄), sī Tiong-kok Tông-tiâu ê 19 tāi hông-tè.

Tông Chiau-chong
唐昭宗
Tông-tiâu ê hông-tè
Tông-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 888 nî – 904 nî
Chêng-jīm Tông Hi-chong
Kè-jīm Tông Ai-tè
Choân-miâ
Lí Iap (李曄)
Sē-hō
Sèng Bo̍k Kéng Bûn Hàu Hông-tè (聖穆景文孝皇帝)
Biō-hō
Chiau-chong (昭宗)
Chhut-sì Lí Kia̍t (李傑)
867 nî 3 goe̍h 31 ji̍t(867-03-31)
Kòe-sin 904 nî 9 goe̍h 22 ji̍t (37 hòe)