Tông Hi-chong (唐僖宗, 862 nî 6 goe̍h 8 ji̍t – 888 nî 4 goe̍h 20 ji̍t), pún-miâ Lí Hoân (李儇), sī Tiong-kok Tông-tiâu ê 18 tāi hông-tè.

Tông Hi-chong
唐僖宗
Tông-tiâu ê hông-tè
Tông-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 873 nî – 888 nî
Chêng-jīm Tông Ì-chong
Kè-jīm Tông Chiau-chong
Choân-miâ
Lí Hoân (李儇)
Sē-hō
Kiong-tēng Hông-tè (恭定皇帝)
Biō-hō
Hi-chong (僖宗)
Chhut-sì Lí Giám (李儼)
862 nî 6 goe̍h 8 ji̍t(862-06-08)
Kòe-sin 888 nî 4 goe̍h 20 ji̍t (25 hòe)