Tông Soan-chong (唐宣宗, 810 nî 7 goe̍h 27 ji̍t – 859 nî 9 goe̍h 7 ji̍t), pún-miâ Lí Sîm (李忱), sī Tiong-kok Tông-tiâu ê 16 tāi hông-tè.

Tông Soan-chong
唐宣宗
Tông-tiâu ê hông-tè
Tông-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 846 nî – 859 nî
Chêng-jīm Tông Bú-chong
Kè-jīm Tông Ì-chong
Choân-miâ
Lí Sîm (李忱)
Sē-hō
Sèng Bú Hiàn Bûn Hàu Hông-tè (聖武獻文孝皇帝)
Biō-hō
Soan-chong (宣宗)
Chhut-sì Lí Î (李怡)
810 nî 7 goe̍h 27 ji̍t(810-07-27)
Kòe-sin 859 nî 9 goe̍h 7 ji̍t (49 hòe)