chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi | 820 nî-tāi | 830 nî-tāi | 840 nî-tāi
: 805 nî | 806 nî | 807 nî | 808 nî | 809 nî | 810 nî | 811 nî | 812 nî | 813 nî | 814 nî | 815 nî
810 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-thiú
kàu
Keng-în
Gregorius le̍k 810 nî
DCCCX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1354 nî
Tō-kàu-le̍k 3507 nî
Hoê-le̍k 194~195
Hông-kì 1470 nî
Tân-kì 3143 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4570~4571


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 865 – 866
- Shaka Samvat 732 – 733
Iran le̍k 188 – 189
Runic le̍k 1060
Assyria le̍k 5560 nî
Ethiopia le̍k 804~805

810 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 810 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 810 nî