chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi | 820 nî-tāi | 830 nî-tāi | 840 nî-tāi
: 808 nî | 809 nî | 810 nî | 811 nî | 812 nî | 813 nî | 814 nî | 815 nî | 816 nî | 817 nî | 818 nî
813 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sîn
kàu
Kùi-sū
Gregorius le̍k 813 nî
DCCCXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1357 nî
Tō-kàu-le̍k 3510 nî
Hoê-le̍k 197~198
Hông-kì 1473 nî
Tân-kì 3146 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4573~4574


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 868 – 869
- Shaka Samvat 735 – 736
Iran le̍k 191 – 192
Runic le̍k 1063
Assyria le̍k 5563 nî
Ethiopia le̍k 807~808

813 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 813 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 813 nî