Tāi-chhoan-hiong (Hàn-jī: 大村鄉) tiàm-tī Tâi-oân Chiong-hòa-koān, chhut-sán Kī-hong phô-tô.

Tāi-chhoan-hiong ê ūi-tì

Tē-hō-miâ ê lâi-goân

siu-kái

Tāi-chhoan-hiong ê kó͘-chá-miâ hō-chò Toā-chng (大庄), tī Chheng-tiâu goân sio̍k Iàn-bū-pó (燕霧保) koán, liáu-aū Iàn-bū-pó ê lâng jū-lâi jū-chē, koán-lí-tek ê lī-piān soah thiah-khui chò Iàn-bū Chhiūⁿ-pó kap Iàn-bū Ē-pó, Toā-chng sio̍k Iàn-bū Ē-pó, Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê 1920 nî kái-miâ chó Tāi-chhoan káu taⁿ.

Hêng-chèng-khu

siu-kái

Kau-thong

siu-kái

Kàu-io̍k

siu-kái

Tāi-ha̍k

siu-kái

Kok-bîn tiong-ha̍k

siu-kái

Kok-bîn sió-ha̍k

siu-kái

Te̍k-sán

siu-kái

Lú-iû

siu-kái

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái

Chham-kho chu-liāu

siu-kái