Tē-it hu-jîn

Tē-it hu-jîn (第一夫人) sī chi̍t-ê chun-chheng, ha̍h-ēng tī kok-ka, tē-khu ia̍h-sī liân-pang ê goân-siú ia̍h-sī léng-tō-jîn ê khan-chhiú.