Tē-jī Tè-kok

Hoat-lân-se ê Tē-jī Tè-kok (Second Empire), he̍k-chiá kóng Tē-jī Tè-chèng, sī Hoat-kok tī 19 sè-kí chi̍t tōaⁿ hiàn-chèng thé-hē, chū chóng-thóng Louis-Napoléon Bonaparte1852 nî 12 goe̍h 2 ji̍t kái chheng hông-tè láu-āu khai-ki. Pún sî-kî chìn-chêng ê chèng-khoân sī Tē-jī kiông-hô-kok, í-āu sī Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok.

Tē-jī Tè-kok tī 1870 nî 9 goe̍h 4 ji̍t in-ūi tī Sedan Chiàn-tò͘ chiàn-su Phó͘-kok chiah kiat-sok.