Tō-kong Hông-tè (道光皇帝, Boán-chiu-gí: ᡩᠣᡵᠣ
ᡝᠯᡩᡝᠩᡤᡝ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1782 nî 9 goe̍h 16 ji̍t – 1850 nî 2 goe̍h 25 ji̍t), sī Chheng-kok ê tē 7 tāi hông-tè, iā sī Boán-chheng ji̍p Koan í-āu ê tē 6 tāi hông-tè. 1820 nî kàu 1850 nî chāi-ūi. Sèⁿ Aisin Gioro, choè chá miâ Biân-lêng (綿寧), ting-ki í-āu kái miâ Bîn-lêng (旻寧, ᠮᡳᠨ ᠨᡳᠩ). Chāi-ūi ê sî-hāu hoat-seng Eng-kok chhim-kong Tiong-kok ê Tē-it-chhù A-phiàn Chiàn-cheng.

Tō-kong Hông-tè
道光皇帝
Chheng-kok ê hông-tè
Chheng-kok hông-tè
Chāi-ūi 1820 nî 10 goe̍h 3 ji̍t – 1850 nî 2 goe̍h 26 ji̍t
Chêng-jīm Ka-khèng Hông-tè
Kè-jīm Hâm-hong Hông-tè
Choân-miâ
Bîn-lêng (旻寧)
Liân-hō kap sî-kan
Tō-kong (道光): 1821–1851
Sē-hō
Sêng Hông-tè (成皇帝)
Biō-hō
Soan-chong (宣宗)
Ông-sek Aisin Gioro
Lāu-pē Ka-khèng Hông-tè
Lāu-bú Hàu-siok Joē Hông-hiō
Chhut-sì Biân-lêng (綿寧)
1782 nî 9 goe̍h 16 ji̍t(1782-09-16)
Chheng-kok Pak-kiaⁿ
Kòe-sin 1850 nî 2 goe̍h 26 ji̍t (67 hòe)
Chheng-kok Pak-kiaⁿ