Hâm-hong Hông-tè

Hâm-hong Hông-tè (咸豐皇帝, Boán-chiu-gí: ᡤᡠᠪᠴᡳ
ᡝᠯᡤᡳᠶᡝᠩᡤᡝ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1831 nî 7 goe̍h 17 ji̍t – 1861 nî 8 goe̍h 22 ji̍t), sī Chheng-kok ê tē 8 tāi hông-tè, mā sī Boán-chheng ji̍p Koan í-āu ê tē 7 tāi hông-tè. 1850 nî kàu 1861 nî chāi-ūi. Sèⁿ Aisin Gioro, miâ-jī hō choè E̍k-chù (奕詝, ᡳ ᠵᡠ).

Hâm-hong Hông-tè

I chāi-ūi ê sî-hāu lâm-hong hoat-seng Thài-pêng-thian-kok poān-loān, kap Eng-Hoat liân-kun chhim-kong Tiong-kok ê Tē-jī-chhù A-phiàn Chiàn-cheng.