Tang Tiong-kok Hái (東中國海), mā thang kiò chò Tang Chi-ná Hái (東支那海, 東シナ海), sī Thài-pêng-iûⁿ se-pō͘ ê chi̍t-ê hái, tī Tiong-kok Kang-so͘, Chiat-kang kap Siōng-hái ê tang-pêng; Ji̍t-pún Okinawa-koān ê se-pêng; Hân-kok ê lâm-pêng; Tâi-oân ê tang-pak-pêng.

Tang Tiong-kok-hái

Tang Tiong-kok Hái tī Tiong-kok ê miâ hō-chòe Tang Hái (東海), tī Hân-kok hō-chòe Lâm Hái (남해).