"Chè-chō-gia̍p" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ (added Category:Sán-gia̍p using HotCat
'''Chè-chō-gia̍p''' (製造業) sī [[kang-gia̍p]] ê chi̍t chióng. Chè-chō-gia̍p lī-iōng kho-ha̍k ê ki-su̍t teh seng-sán [[sán-phín]] lâi thê-kiong chhī-tiûⁿ ê [[siau-siû]], chia-ê hong-hoat khó-lêng ē sú-iōng tio̍h [[ki-khì]], [[ke-si]], [[hoà-ha̍k]] têng-sī ia̍h [[seng-bu̍t-ha̍k]] phòe-hng téng-téng. Bô-kāng ê chè-chō-gia̍p ū bô-kāng ê jîn-le̍k tâu-ji̍p, i-ê hoān-ûi ē-tàng ùi [[chhiú-kang-gē]] chì [[ko-kho-ki]], put-kò toā-poàⁿ sī teh kóng kā toā-liōng [[goân-bu̍t-liāu]] chè-chō sêng sán-phín ê kang-gia̍p-hoà seng-sán [[sán-gia̍p]].
[[Category:Chè-chō-gia̍p| ]]
[[Lūi-pia̍t:Sán-gia̍p]]
11,927

次編輯