"Iōng-chiá thó-lūn:Sdf" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
→‎關於標音調: 新章節
 
感謝閣下最近截截來遮寫文章佮編輯,當初我嘛認為「a>o͘ =o>e>u>i」是正確的。但是最近我發現現在「信望愛輸入法」是採用「'''o>e>a>u>i>ng>m'''」這個原則,和transliterator無仝。我想,「信望愛輸入法」應當是較傳統的,中文維基百科的白話字條目現在嘛按呢寫。不過,彼個原則有兩個例外:
*「'''oai'''」佮「'''oan'''」是撇在「'''a'''」的頂懸。
相關的規定已經寫入去「[[Wikipedia:Chiàⁿ-jī-hoat#Siaⁿ-tiāu hû-hō ê phiat-hoat|Wikipedia:正字法聲調符號的撇法]]」內底矣。失禮多謝你的配合。--[[Iōng-chiá:Sunshine678|Sunshine678]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678|對話]]) 2017-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 13:06 (UTC)
11,927

次編輯