"Ah-ūn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
('''Ah-ūn''' sī sio-kâng he̍k-chiá beh-kâng ê siaⁿ-im tī chē--ê tan-jī têng-ho̍k chhut-hiān ê chêng-hêng, it-poaⁿ tī si-koa kap koa-khe… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (removed Category:Si-chok; added Category:Bûn-ha̍k using HotCat
 
{{stub}}
[[Category:SiBûn-chokha̍k]]