"Sharia" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类I-su-lân-kàu为Islam
('''Sharia''' (A-lá-pek-gí: شريعة‎‎ [IPA: [ʃaˈriːʕa]]) sī chi̍t thò I-su-lân chong-kàu lu̍t-hoat, sǹg sī I-su-lân thoân-thóng... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (机器人:变更分类I-su-lân-kàu为Islam)
{{stub}}
 
[[Lūi-pia̍t:Islam]]
[[Category:I-su-lân-kàu]]