"Tang-soa Kûn-tó" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|right|200px|Tang-soa Kûn-tó '''Tang-soa Kûn-tó''' (東沙群島), ia̍h-sī kiò chò '''Pratas Kûn-tó''', sī Lâm Tiong-kok… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|right|200px|Tang-soa Kûn-tó '''Tang-soa Kûn-tó''' (東沙群島), ia̍h-sī kiò chò '''Pratas Kûn-tó''', sī Lâm Tiong-kok… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者