"Tāi Ji̍t-pún Tè-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类A-chiu le̍k-sú为A-chiu ê le̍k-sú
~ (机器人:变更分类A-chiu le̍k-sú为A-chiu ê le̍k-sú)
'''Tāi-ji̍t-pún Tè-kok''' ([[Hàn-jī]]: {{lang|ja|大日本帝国}}; [[Kana]]: {{lang|ja|だいにっぽんていこく}}) sī [[1889 nî]] kàu [[1945 nî]] nî-kan [[Ji̍t-pún]] chèng-hú kun-kù ''[[Tāi-ji̍t-pún Tè-kok Hiàn-hoat]]'' só͘ chhái-ēng ê [[kok-hō]]. [[1936 nî]], Tāi-ji̍t-pún Tè-kok ê ēng-hoat chiah khai-sí tī koaⁿ-hong ê bûn-su bīn-téng thong-iōng. ''[[Ji̍t-pún-kok Hiàn-hoat]]'' tī [[1947 nî]] pan-pò͘ liáu-āu, Ji̍t-pún koaⁿ-hong chiū bô chài-koh sú-iōng-kóe chit-ê bêng-chheng.
 
[[CategoryLūi-pia̍t:A-chiu ê le̍k-sú]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Ji̍t-pún le̍k-sú]]
[[Lūi-pia̍t:Tāi Ji̍t-pún Tè-kok| ]]