"Lō͘-se-a Lōe-chiàn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Lō͘-se-a le̍k-sú为Lō͘-se-a ê le̍k-sú
('''Lō͘-se-a Lōe-chiàn''' sī 1917 nî 11 goe̍h kàu 1922 nî 10 goe̍h kî-kan, chū Lō͘-se-a Kek-bēng khai-sí liāu-āu tī chêng [[Lō͘-se-a Tè-kok]… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (机器人:变更分类Lō͘-se-a le̍k-sú为Lō͘-se-a ê le̍k-sú)
 
 
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Lō͘-se-a ê le̍k-sú]]