"Lāu-o" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Liâu-kok
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Laos
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Liâu-kok
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[LaosLiâu-kok]]
38,459

次編輯